پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

رزومه مدیرعامل

سر کار خانم عطیه فلاح شهیدی، مدیر عامل موسسه توسعه دانش و فناوریهای نوین از سال 1386، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری مانا، طراح بسته خلاقیت و کارآفرینی کودک با شخصیتهای کارا و کوشا، تهیه کننده برنامه کارآفرینی کودک کارا و کوشا (به مدت 4000 دقیقه)، طراح بسته آموزشی بهمهد برای مهدهای کودک، طراح بسته های مهدخانگی برای والدین و مدیر مسئول ماهنامه مهدکودک پیشرو می باشد. رزومه کامل ایشان در زیر آورده شده است: عطیه فلاح شهیدی

عطیه فلاح شهیدی

 

To Top ↑