پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

مصاحبه ها

با توجه به بیش از یک دهه فعالیت در حوزه آموزش کودکان از طریق رسانه های مکتوب و تصویری، مصاحبه های متعددی با مدیر عامل این مجموعه سرکار خانم عطیه فلاح شهیدی انجام شده که بخشی از تجربیات و نگرش های ایشان را نشان می دهد. 

مصاحبه در رونمایی برنامه تلویزیونی کارا و کوشا 

مصاحبه درباره برنامه کارا و کوشا (تهیه کنند عطیه فلاح شهیدی)

 

To Top ↑