پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

استانداردها

زمانی که بسته آموزشی خود را دریافت نمایید، متوجه خواهید شد که برای هر فعالیت اهدافی در نظر گرفته شده است. این اهداف بر اساس استانداردهای رفتاری خاصی می باشد که در برای دو گروه سنی 0-36 ماه و 3 تا 5 سال می باشد. 

To Top ↑