پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

ثبت نام مهدخانگی

برای ثبت نام در مهدخانگی کافیست بسته آموزشی متناسب با سن کودک خود را انتخاب و خریداری نمایید. با ثبت نام برای خرید بسته آموزشی و درج مشخصات کودک در باشگاه کودکان، فرآیند ثبت نام کودک شما کامل خواهد شد. 

هزینه ثبت نام برای ماه اول 60 هزار تومان و برای ماه های دیگر فقط 50 هزار تومان می باشد. 

To Top ↑