پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

باشگاه مادران

 مادران به طور طبیعی خلاق ترین، باهوش ترین، زیرک ترین و آگاه ترین  مربيان و مشاوران کودک خود هستند. ولی اغلب مادران به دليل گرفتاری‌های روزمره و زندگی، انتقال تجربیات و دانایی خود را در خستگی نا تمام می گذارند .

این باشگاه ، محلی است که بتواند به مادران فرصتی بدهد:  برای  انتقال تجربیات،  مشاوره  به مادران دیگر، تنش زدایی  و کسب آرامش  .

 هدف مهم این باشگاه:  کمک به مادرانی است که در آرزوی افزایش هوش و آرامش کودک خود هستند.  مادران در این باشگاه ضمن باز تعریف تجربیات خود،  در اردو های یک روزه با فراغت بال می توانند به استراحتی بپردازند که مستحق آن هستند. به تعبیر دیگر هنگامی که  ما کودک  را با اشراف  مادران نگهداری می کنیم، در مجاورت آن مادران، فرصتی برای بازسازی روحیه، نشاط و سرزندگی خود خواهند داشت و در عین حال از  دانایی و تجارب دیگر مادران  لذت خواهند برد. 

 

لطفا براي عضويت در باشگاه مادران مهدخانگي  اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top ↑