پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

ارزیابی

ارزیابی قسمت مهمی از فرآیند اجرای بسته مهدخانگی است که به صورت فرم‎های ارزیابی مهارت‎هاست. فرم‎های ارزیابی برای ارزیابی حوزه‎های مختلف رشد کودک در شروع، میانه و پایان هر سال آموزشی و به منظور بررسی میزان پیشرفت کودک تکمیل خواهد شد. همچنین این فرم‎ها به شما کمک می‎کند تا متوجه شوید که باید کدام فعالیتها را بیشتر اجرا کنید تا رشد و تکامل کودک خود را در آن حوزه‎ها افزایش دهید.

پیشنهاد ما این است که موعد اولین نوبت برای پر کردن فرم‎ها،2-4 هفته پس از شروع برنامه باشد و در طی این مدت کودک را به خوبی مشاهده کرده و بعد فرم‎ها را تکمیل کنید. سپس در دی ماه یک بار دیگر فرم‎ها را تکمیل کنید (اواسط برنامه) و در پایان در خرداد ماه بار دیگر فرم‎ها را تکمیل نمایید. همچنین از فرم‎های خلاصه مشاهدات برای کمک به تکمیل فرم‎های ارزیابی نیز استفاده نمایید.

از فرم‎های ارزیابی 3 نسخه کپی تهیه کنید و در هر نوبت یکی از آنها را تکمیل کنید و آن را در پرونده رشد کودک ثبت و نگهداری کنید. از این فرم‎ها برای تشخیص نقاط قوت کودک و نیاز حوزه‎هایی که کودک نیازمند تمرین و فعالیت بیشتر است استفاده کنید. سپس در برنامه مهدخانگی، فعالیتهایی را انتخاب کنید که به کودک برای رشد و تکامل در آن حوزه کمک بیشتری می‎کند و فرصت می‎دهد تا کودک شاخصهایی را که در فرم‎های ارزیابی آورده شده، بروز دهد.

هر فعالیتی که در برنامه مهدخانگی آورده شده، دارای اهدافی است که این اهداف در فرم‎های ارزیابی هم آورده شده است و بنابراین به راحتی می‌توانید فعالیت‎های مورد نیاز خود را پیدا کنید.

 

 

 

 

 

To Top ↑