پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

همکاری با مجله

جهت همکاری در مجله می توانید این فرم را تکمیل فرمایید. 

همچنین می توانید رزومه خود را به این آدرس ایمیل نمایید: 

Majale@BehMahd.com

Majale@Mahdekhanegi.com

 

 

 

To Top ↑