پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

یک تا دو ساله

 

در سال دوم زندگی، رشد فیزیکی کودک یعنی افزایش قد، وزن و دور سر او قدری کندتر از سال اول زندگی است به طوری که متوسط افزایش وزن حدود ۵/۲ کیلوگرم، افزایش قد ۵/۱۴_ ۱۲ سانتی متر و افزایش دور سر تقریباً ۳-۲ متر می باشد. (در طی سال اول زندگی ، به طور متوسط ۷ کیلوگرم به وزن، حدود ۲۵ سانتی متر به قد و حدود ۱۲ سانتی متر به دور سر هنگام تولد اضافه می شود) لذا وزن کودک در پایان سال دوم زندگی چهار برابر و قد او حدود ۷۵/۱ برابر وزن وقد هنگام تولد او می شود.

مغز کودک تا پایان دو سالگی سریع ترین دوران رشد خود را پشت سر می گذارد و تکامل مغزی و حرکتی او در این فاصله زمانی بسیار زیاد است.

فرم بدن کودک نیز نسبت به سال اول زندگی تغییر فاحشی پیدا می کند و بسیاری از چربی ها ی بدن به ویژه در نواحی پشت ، سرین و پاها از بین می روند و ماهیچه ها محکم تر و قوی تر شده و استخوان پاها کشیده تر می شوند.

از نظر تکاملی، کودک در این سن راه می رود، کلماتی را بیان می کند ، محیط اطراف خود را با دقت نظاره می کند، کنجکاوبوده و مرتب در حال اکتشاف است و می خواهد چیز های جدید را بشناسد. استقلال طلبی می کند ولی به مراقبت های بیشتری برای جلوگیری از خطر نیاز دارد. او به امنیت خانواده نیازمند است. دوست ندارد به او کمک کنند اما نباید تنهایش گذاشت. کارهایی می کند تا مورد توجه قرار گیرد و احساساتش را بهتر بفهماند . بازی را دوست دارد و یاد می گیرد که چگونه با دنیایی که در آن زندگی می کند آشنا شود.

رفتارهای تغذیه ای او هم تغییر می کند و در مورد نحوه غذا خوردن نه تنها دخالت که گاهی اوقات کمک هم می کند. بدیهی است که سرعت کسب و پیشرفت این توانایی ها با ساختار ژنیتیکی، محیط زندگی، نوع تغذیه و عوامل عاطفی _ روانی کودک ارتباط دارد.

دکتر محمد حسین سلطان زاده

To Top ↑