پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

استانداردهای 3 تا 5 سال

معرفی استانداردهای گروه سنی 3-5 سال

در رفتارهایی که با بزرگتر‎های آشنا ارتباط برقرار کند مشارکت می کند.

SE1

واکنش‎های متفاوت نسبت به بزرگتر‎های آشنا و غریبه نشان می دهد.

SE2

جستجو برای راههایی که بتواند در موقعیتهای جدید راحت باشد و احساس راحتی کند

SE3

ارتباط و پیوند عاطفی با دیگران برقرار می کند

SE4

علاقه و آگاهی نسبت به دیگران نشان می دهد

SE5

با دیگران ارتباط برقرار می کند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد

SE6

شروع به تشخیص احساسات و عواطف می کند

SE7

شروع به توجه نسبت به دیگران می نماید

SE8

مهارتهای اجتماعی را یاد می گیرد و از واژگان برای ابراز احساسات، نیازها و خواسته‎های خود استفاده می کند.

SE9

از تقلید کردن یا نمایش‎های ساختگی برای یادگیری نقش‎های جدید و ارتباطات استفاده می کند.

SE10

از طریق واکنشهای چهره و صدا و ژستهای بدنی، احساسات خود را نشان می دهد.

SE11

آگاهی نسبت به خودش را به عنوان فردی جدا و مستقل از دیگران توسعه می‎دهد.

SE12

برای افزایش توانمندی‎های خود، اعتماد به نفس نشان می‎دهد

SE13

شروع به مدیریت رفتارهای خود می‎کند و خود مدیریتی یا خود انضباطی (self- regulation) نشان می‎دهد.

SE14

توانایی مقابله دسترس را نشان می‏دهد.

SE15

قوانین و دستورالعملهای یا محدودیتهای ساده را می‎فهمد

SE16

افزایش استقلال خود را نشان می‎دهد.

SE17

بدن، بازوها و پاهای خود را در جهات مختلف تکان می‎دهد و هماهنگی دارد.

PH1

تعادل ماهیچه‎های بزرگ، پایداری (stability) و کنترل آنها را دارد.

PH2

توانایی در تغییر موقعیت فیزیکی و تکان دادن یا جابجایی بدن از جایی به جایی دیگر در او در حال افزایش است.

PH3

بدن خود را با هدف دستیابی به هدف تکان می‎دهد، در بازی‎های فعال و اکتیو و فعالیت‎ها در فضای باز و دیگر انواع فعالیتهای دارای تحرک بدنی شرکت می‎کند

PH4

کنترل و هماهنگی ماهیچه‎های کوچک خود را افزایش می‎دهد.

PH6

از دستها یا پاها برای برقراری ارتباط با اشیاء یا افراد استفاده می‎کند.

PH5

هماهنگی حرکات چشم و دست را دارد.

PH7

زمانی که دارد فعالیت‎های کوچکی را انجام می‎دهد، ماهیچه‎های کوچک دستان خود را کنترل می‎کند.

PH8

قادر به استفاده از انواع اقدامات (لگدزدن، تکان دادن، نوازش کردن و ضربه‎ی محکم) می‎باشد.

PH9

ویژگی‎های رشد و توسعه‎ی سالم را نشان می‎دهد.

PH10

نسبت به بدن خودش آگاه‎تر می‌شود.

PH11

وقتی نیازهای فیزیکی (جسمانی) او برآورده می‎شود، واکنش نشان می‏دهد. انواع غذاهای مقوی را امتحان و مصرف می‎کند.

PH12

در رویه‎های (routines) مراقبت‎های فیزیکی (جسمانی) شرکت می‎کند

PH13

شروع به توسعه‎ی مهارت‎های کمک به خود (self- help) می‎کند

PH14

شروع به درک رفتارهای امن و غیر امن می‎کند (safe and unsafe)

PH15

به افراد و اشیاء و صداها توجه نشان می‎دهد

C1

از حواس خود برای شناختن مردم اشیاء و محیط استفاده می‎کنند

C2

به طور فزاینده ای، از رنگ‎ها، اشکال، الگوها یا تصاویر آگاهی می‎یابد.

C3

کاری می‎کند و بعد نتیجه‎ی آن را مشاهده می‎کند یا دوباره آن را تکرار می‎کند.

C4

توانایی کسب و پرورش (تجربه و تحلیل) اطلاعات جدید را از خود نشان می‌دهد.

C5

افراد، امکان‌ها و اشیای آشنا را تشخیص می‌دهد.

C6

در موقعیتهای جدید، اطلاعات خود را به یادآورده و به کار می‌گیرد.

C7

دنبال چیزهای گم شده یا پنهان نشده می‎گردد

C8

در طول فعالیتهای روزانه، نسبت به اعداد و شمردن علاقه و آگاهی دارد.

C9

شروع به توجه نسبت به تفاوت در اندازه‎ها، مقدارها و فواصل دارد.

C10

ارتباطات شفاهی و غیر شفاهی (VERBAL AND NONVERBAL) با دیگران را گوش داده و پاسخ می‎دهد.

L1

شروع به درک ژستها، کلمات، پرسشها یا دستورالعملها می‎کند.

L2

از صداها، ژستها یا حرکات برای نشان دادن نیازها و خواسته‎های خود استفاده می‎کند.

L3

از صداها، ژستها یا کلمات تقلید می‎کند.

L4

از صداها، ژستها یا کلمات برای انواع هدف‎ها و منظورها استفاده می‎کند.

L5

در گفتگوی 2 طرفه‎ی ساده مشارکت می‎کند.

L6

به موسیقی‎ها، اشعار قافیه‎دار و داستانها علاقه نشان می‎دهد.

L7

به عکسها، تصاویر و نقاشی‎ها علاقه نشان می‎دهد.

L8

به کتابها و دیگر مواد چاپی علاقه نشان می‎دهد و از آنها استفاده می‎کند.

L9

شروع به درک و تشخیص این موضوع می‎کند که تصاویر یا علایم می‎توانند به وسیله‎ی دیگران «خوانده شوند» و معنا دارند.

L10

متوجه می‌شود که افراد از نوشتن برای برقراری ارتباط استفاده می‎کنند.

L11

با استفاده از وسایل نوشتاری نشانه‎هایی رسم می‎کند (MAKE MARKS)

L12

برای کشف جهان اطراف، علاقه، کنجکاوی و اشتیاق دارد.

AL1

نسبت به افزایش پریودها زمان دقت دارد و به آن متعهد است.

AL2

فعالیتهایی را که خودش انتخاب کرده (نظیر تکمیل یک پازل یا گوش کردن به یک کتاب داستان) را به پایان می‎رساند.

AL3

کاربردهای گوناگونی برای اشیا را امتحان و تجربه می‎کند.

AL4

از انواع استراتژی‎ها برای حل مساءل استفاده می‎کند.

AL5

To Top ↑